Ydelser

Ved vores første samtale klargøres det, hvilket tilbud der vil være mest givende for dig. Det sker på baggrund af dine ønsker og problemstilling. Nogle gange er det ligetil, og vi kan aftale det telefonisk. Se de forskellige tilbud i menuen.

Terapeutisk tilgang

Jeg anveder metoder indenfor kognitiv adfærdsterapi i en kombination med psykodynamisk tænkning. Ord som præcis indlevelse og dyb anerkendelse er meget vigtige for mig, og jeg har et kristent livs- og menneskesyn. Endvidere er jeg optaget af naturens og dyrenes terapeutiske potentiale.

Etik

Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt foreningens etiske retningslinier og har tavshedspligt. Det gælder al henvendelse samt alle typer af ydelser.
Jeg får fast supervision på mit arbejde af erfarne specialister i psykoterapi.

Menu