Gruppeterapi

I en gruppe er der plads til 5-8 deltagere, og vi arbejder med en problematik, som deltagerne er fælles om. Et fælles fokus kan f.eks. være lavt selvværd eller depression. Vi arbejder både enkeltvis med deltagerne og med gruppen som helhed.

Menu